Προσωπικά Δεδομένα


Ξενώνας Ηώς
Προσωπικα Δεδομενα


Προσωπικα Δεδομενα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας www.xenonas-ios.gr διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Η ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΩΣ Α.Ε. δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες της ιστοσελίδας για την τήρηση αυτού.

Το www.xenonas-ios.gr και η ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΩΣ Α.Ε. δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του site, παρά μόνο όταν αυτοί της τα παρέχουν με τη θέλησή τους. Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του site γίνεται κατά την εγγραφή τους ως μέλη-πελάτες και κατά τη συμμετοχή τους σε δωρεάν υπηρεσίες του site, προωθητικές ενέργειες νέων υπηρεσιών, σε διαφημιστικές ενέργειες που υποστηρίζονται από την ίδια και κατά την παροχή δεδομένων μέσω e-mail. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία.

Τα στοιχεία που τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο μας περιλαμβάνουν Όνομα, Επώνυμο, e-mail.  Λοιπά στοιχεία που μπορούν να αποθηκευθούν αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να εισάγει ο πελάτης – μέλος είναι διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των πελατών – μελών σε καμία περίπτωση:

Δεν γίνεται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

Δεν παραδίδεται για κανένα λόγο σε τρίτους.

Δεν μπορεί να αποθηκευθεί σε άλλο μέσο πέρα από αυτό που αποθηκεύεται εξαρχής ούτε να αντιγραφεί με ψηφιακό τρόπο από το φυσικό πρόσωπο επεξεργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο από την ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΩΣ Α.Ε. για λόγους ασφάλειας των δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Παρά μόνο χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών του site όπως είναι η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών δωματίων. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αποστολή ενημερωτικού υλικού όπως προσφορές εκπτώσεων και δημοσίευση εκδηλώσεων στον χώρο μας ή την ευρύτερη περιοχή του καταλύματος της ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΩΣ Α.Ε.

Οποιαδήποτε στιγμή οι πελάτες – μέλη μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους (που περιέχει όλα τα στοιχεία τους) είτε να τα επικαιροποιήσουν, διαφοροποιήσουν κατά τρόπο που αυτοί αισθάνονται περισσότερο άνετα.

Οι πελατες – μέλη του site με την είσοδό τους σε αυτό, συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων με τους παραπάνω τρόπους από την ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΩΣ Α.Ε. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, οι πελατες – μέλη μπορούν να αρνηθούν τη χρήση προσωπικών τους στοιχείων είτε μέσω κατάλληλων επιλογών στα σημεία όπου τους ζητούνται στοιχεία, είτε μέσω σχετικής ειδοποίησης της ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΩΣ Α.Ε. με μήνυμα e-mail.